Introducing “Get Involved”, a page to know why, who, and how to get involved in Educate Magis, our global community!

Resources/Jesuit Education

Sã Construim Pactul Pentru Educatie, Ghid (Guide to Building the Compact on Education – Romanian Version)

Jesuit Education
By OIEC, USG, UISG, Congregation for the Evangelization of Peoples
Dec 17th, 2021

În mesajul sãu pentru lansarea pactului mondial pentru educa t¸ie, Papa Francisc insera o invita t¸ie semnalând urgent¸a s˛ i necesitatea de a “uni eforturile într-o vastã alian t¸ã educativã, pentru a forma persoane mature capabile de a reconstrui t¸esutul rela t¸ional în vederea unei umanitã t¸i mai fraterne, echitabile s˛ i solidare. […] O alian t¸ã între locuitorii Terrei s˛ i casa comunã. […] În pofida obiectivelor s˛ i finalitã t¸ilor formulate de ONU s˛ i de alte organisme, s˛i cu toate notabilele eforturi ale unor t¸ãri, educa t¸ia tot nu era echitabilã printre popula t¸iile mondiale.