Introducing “Get Involved”, a page to know why, who, and how to get involved in Educate Magis, our global community!

Resources/Jesuit Education

Paglikha Ng Pandaigdigang Kasunduan Sa Edukasyon Isang Gabay (Guide to Building the Compact on Education – Tagalog Version)

Jesuit Education
By OIEC, USG, UISG, Congregation for the Evangelization of Peoples
Dec 17th, 2021

Kasunod ng paanyaya ni Papa Franciso, sa kanyang mensahe na ilunsad ang isang global na ugnayan sa edukasyon, ipinahayag niya ang pangangailangan sa isang “nagkakaisang pagsusumikap upang makamit ang isang mas malawak na ugnayan at pagkakaisa sa edukasyon (Global Compact on Education), na may layunin ding bigyang-halaga ang mga nakatatandang indibidwal, na may kakayahan at tungkuling lumikha ng mabuting relasyon at mas mapagkalinga, mapagmalasakit, pantay at maunawaing lipunan”.